masthead
New ActivitiesLink Youtube  

 
 
 

 

Đoàn Văn Nghệ Dân Tôc Lạc Hồng Trình Diễn Mừng Xuân Quý Tỵ - 2013  
  1. Trình diễn tại Disneyland  
 
Đoàn VNDT Lạc Hồng cùng các Đoàn bạn (Chinese, Korea) trình diễn văn nghệ mừng Lunar New year 2013
Múa Trống cơm
 
Múa Nón - Lý Cây Bông
 
Múa Trống Cơm
 
 
 
 
 
  2. Trình diễn tại Chùa Huệ Quang - Westminster City - Southern California  
   
     
   
     
   
  Tiết mục Múa Thiếu nhi - Về dưới mái nhà.  
   
     
   
     
     
   
  Tiết mục Múa nón lá - Lý Cây Bông  
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
  Đoàn trống Lạc Hồng - Đón Giao Thừa mùng Xuân Quý Tỵ 2013 tại Chùa Huệ Quang  
   
   
 
Video clips
 
   
   
  Đoàn Văn Nghệ Dân Tôc Lạc Hồng Trình Diễn Mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014  
  Tại Disney Land